AVIS LEGAL

Denominació social: DOLMEN INDUSTRIAL, S.L.
Domicili social: C/.Miquel Guansé, s/n. Apartado de correos 50 08800-Vilanova i la Geltrú (Barcelona).
NIF: B-08.849.382
Telèfon: 938.937.912
Fax: 938.937.390
Correu electrònic: dolmen@dolmenindustrial.es
Dades registrals: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona amb Nª de Protocol 3.269, Foli 151, Tom 23.962, Fulla Nª B-61857, Inscripció 5

1.Protecció de dades

De conformitat amb l’establert per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

DOLMEN INDUSTRIAL, S.L. es reserva la facultat d’incloure les dades que vostè ens faciliti voluntàriament a través dels correus electrònics posats a la seva disposició en el present lloc web, en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de poder gestionar la seva petició i/o consulta, així com enviar-li informació per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic i/o mitjà equivalent, sobre productes, serveis, ofertes i novetats que considerem del seu interés i relacionats amb l’activitat de l’empresa. En el cas de comunicacions comercials enviades a través de correu electrònic o mitjà equivalent, vostè ens presta el seu consentiment exprés per a l’enviament de publicitat per l’esmentat mitjà.

Vostè podrà revocar en qualsevol moment sense efectes retroactius, el consentiment prestat, així com exercir els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició dirigint-se a aquest efecte a C/.Miquel Guansé, s/n. Apartat de correus 50 08800-Vilanova i la Geltrú (Barcelona), indicant clarament el concret dret que desitja exercir.

DOLMEN INDUSTRIAL, S.L. es compromet al compliment de l’obligació de secret de les dades de caràcter personal que ens faciliti, al seu tractament de forma condifencial i al seu deure de guardar-los, adoptant les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l’estat de la tecnología.


2.Secret professional

Totes les comunicacions privades entre www.dolmenindustrial.es i els Clients/Usuaris seran considerades com confidencials. A més, també tindrà la condició de condifencial la informació de qualsevol tipus que intercanviïn ambdues parts, la informació que ambdues parts acordin que té tal naturalesa i la informació sobre la informació confidencial. Recomanem al client que no faciliti a tercer algun la seva identificació de client, contrasenya o nombres de referència que, si escau, li proporcioni. Per a garantir que la protecció del secret profesional entre www.dolmenindustrial.es i el Client/Usuari es preservi en totes les comunicacions, el Client/Usuari ha de procurar no revelar la seva informació confidencial a tercer algun excepte al seu Advocat, i viceversa.


3.Cessió d’informació personal a tercers

www.dolmenindustrial.es no ven, cedeix, arrenda, ni transmet de cap manera informació o dades de caràcter personal dels seus Clients/Usuaris a tercers.

4.Canvis en la Política de Seguretat i Protecció de Dades

www.dolmenindustrial.es es reserva el dret de modificar la seva política de seguretat i protecció de dades de forma discrecional, en qualsevol moment i sense previ avís, sempre conformement a la legislació espanyola vigent en materia de protecció de dades, amb efectes de la data de publicació d’aquesta modificació en el present lloc web.

Els canvis que afectin al tractament de dades personals es comunicaran també als interessats per correu electrònic.

DOLMEN INDUSTRIAL, S.L. - C/. Miquel Guansé, s/n
Apartado de correos 50 - 08800 Vilanova i la Geltrú - Barcelona
Tlf. 938 937 912 - Fax. 938 937 390 - dolmen@dolmenindustrial.es