Portes batents

Portes batents en PVC flexible

(*) Per cada fulla

CARACTERĶSTIQUES


 • Dissenyada per a buits interiors amb gran trąnsit de persones, carretons i mercaderies.

 • Braē horitzontal i vertical independents per a una fącil col·locació i reparació en cas de necessitat. Acabats en esmalt sintčtic o en acer inoxidable per a evitar la corrosió.

 • Moll de retorn fącilment regulable.

 • Fixació del panell de forma guiada no reblada, evitant l'estrip i facilitant la seva instal·lació o substitució.

 • Pvc flexible, transparent, opac o mixt en 5 i 7 mm. d'espessor i especial per a congelació (-40ŗC).

 • Qualsevol porta batent pot a més automatitzar-se amb posterioritat.

 • Les portes batents automątiques s'accionen mitjanēant un equip pneumątic i elčctric, proveļdes d'un sistema de seguretat patentat per DOLMEN INDUSTRIAL des de 1980, que bloqueja els cilindres de la porta impedint que els mateixos siguin danyats en cas de falta d'energia elčctrica o subministrament d'aire, quedant la porta oberta automąticament.

 • En el supņsit de falsa maniobra, falta d'aire o detecció, es comporten com les portes flexibles manuals, grącies al nostre sistema de seguretat.

 • Les portes batents automątiques poden anar equipades amb els següents sistemes d'activació d'obertura i tancament:

  - Espira inductiva, detector magnčtic, pulsadors, radar, fotocčl.lula, receptor + emissor, tirador de sostre.

Detector amb espira

Fotocčl.lula

Pulsador

Receptor + emissor

Radar

Tirador de sostre

GALERIA DE FOTOS

Porta batent en PVC Flexible DOLMEN (1)
Porta batent en PVC Flexible DOLMEN (2)
Porta batent en PVC Flexible DOLMEN (3)
Porta batent en PVC Flexible DOLMEN (4)
Porta batent en PVC Flexible DOLMEN (5)
Porta batent en PVC Flexible DOLMEN (6)
Porta batent en PVC Flexible DOLMEN (7)
Porta batent en PVC Flexible DOLMEN (8)
Porta batent en PVC Flexible DOLMEN (9)
Porta batent en PVC Flexible DOLMEN (10)
Porta batent en PVC Flexible DOLMEN (11)
Porta batent en PVC Flexible DOLMEN (12)
Porta batent en PVC Flexible DOLMEN (13)

DOLMEN INDUSTRIAL, S.L. - C/. Miquel Guansé, s/n
Apartado de correos 50 - 08800 Vilanova i la Geltrś - Barcelona
Tlf. 938 937 912 - Fax. 938 937 390 - dolmen@dolmenindustrial.es