Portes ràpides enrotllables

Portes ràpides enrotllables DOLMEN model ED-50


MIDES MÀXIMES DE FABRICACIÓ
5.000 x 4.000 mm.

Porta ràpida enrotllable DOLMEN model ED-50, dissenyada per a buits mitjans interiors o exteriors, que soporten corrents d’aire moderades. Per la seva estanqueitat interromp les corrents d’aire, impedeix l’intercanvi de temperatura interior-exterior, proporcionant un considerable estalvi energètic; així com l’accés de tot tipus d’insectes, pols i altres agents externs.

Per la seva rapidesa en obertura i tamcament, ofereix una gran fluïdesa de trànsit de persones, vehicles, mercaderies, etc.. aportant l’elevat rendiment i seguretat que se li exigeix a una porta d’aquestes característiques.

PANELL FLEXIBLE


 • Està format per lona de teixit de poliéster lacada en PVC ignífug, resistència M2, resistència al fred -30ºC, resistència a la calor +70 ºC, resistència al trencament 300/260 DAN/5 cms. i al estrip Ur/Tr: 40/30 Kg. (+-10%), incorrompible, resistent a fongs i als raigs UV.

 • Disposa de reforços interiors de seguretat contra el vent, en barres d’acer laminat introduïdes en les guies laterals de la porta.

 • Dotada d’una finestra de visió a diferents altures, segons ho requereixi l’ubicació de la porta, en pvc flexible transparent de 1 mm. de gruix, resistent a les radiacions solars, amb filtre U.V., unides al panell flexible mitjançant soldadura d’alta freqüència.

 • Amplia gama de colors.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES


 • Estructura autoportant en xapa d’acer de 2 mm. esmaltat en poliuretà, color a triar.

 • Tambor fabricat en acer tubular amb dos eixos d’acer i dos coixinets, perfectament alineat.

 • Velocitat d’obertura i tancament: variable segons model, aplicació i dimensions de la porta, màxim 1 m/seg.

 • Guies laterals proveïdes de raspalls d’obturació per a aïllament tèrmic, acústic i per protegir el desgast del panell flexible.


CARACTERÍSTIQUES GENERALS


 • Accionament mitjançant motor-reductor asincrònic trifàsic autofrenant, el fre actua per absència d'alimentació elèctrica, el frenat es produeix sense corriment axial de l'eix i resulta igualment efectiu en ambdós sentits de rotació del motor.

 • Potència: 0,5 a 2 CV, segons dimensions de la porta.

 • Compleix amb la normativa de protecció IP-54.

 • Admet més de 2.000 maniobres diàries i està dotat de dispositius d’obertura i tancament manuals.

 • Maneta d’obertura manual d’emergència a peu de sòl (opcional).

 • Calaix de protecció per a motor en cas de trobar-se a la intempèrie (opcional).

 • Quadre de maniobres de governabilitat, que es realitza mitjançant targeta electrònica de circuit imprès per a la lògica de funcionament.

 • Temporitzador ajustable entre 0-60 seg. Segons temps que es desitgi mantenir la porta oberta en cada maniobra.

 • Tensió de zarza: 380 volts trifàsica + neutre + terra.

 • Contactors de potència electromecànics.

 • Maniobra: 24 volts

 • Sobre la tapa de l’armari es troben: para d’emergència per seta (cop de mà), pulsador de pujada, pulsador de baixada i stop.

 • Clau de seguretat per a obertura manual.

 • Alimentació al quadre mitjançant clavilla endollable CETAC femella de (5 pols – 16 amp.)

DISPOSITIUS DE SEGURETAT


 • Fotocèl.lula de seguretat, instal·lada en les guies laterals de la porta, que impedeix el tancament de la porta si detecta un obstacle invertint el sentit del tancament.

 • Sensor electrònic de seguretat, que en el supòsit de trobar-se un obstacle en el recorregut del panell al tancar-se la porta i no ser detectat per la cèl·lula de seguretat, detecta aquest obstacle, invertint el sentit del motor, originant que la porta s'obri automàticament oferint una gran seguretat tant a persones com a vehicles.

SISTEMES D´ APERTURA


 • Espira inductiva - Detector magnètic - Pulsadors - Radar - Fotocèl.lula - Receptor + emissor - Tirador de sostre.

Detector amb espira

Fotocèl.lula

Pulsador

Receptor + emissor

Radar

Tirador de sostre

GALERIA DE FOTOS

Porta ràpida enrotllable DOLMEN ED-50 (1)
Porta ràpida enrotllable DOLMEN ED-50 (2)
Porta ràpida enrotllable DOLMEN ED-50 (3)
Porta ràpida enrotllable DOLMEN ED-50 (4)
Porta ràpida enrotllable DOLMEN ED-50 (5)

DOLMEN INDUSTRIAL, S.L. - C/. Miquel Guansé, s/n
Apartado de correos 50 - 08800 Vilanova i la Geltrú - Barcelona
Tlf. 938 937 912 - Fax. 938 937 390 - dolmen@dolmenindustrial.es