Portes rąpides plegables

Portes rąpides plegables DOLMEN model PD-100


COTA X
Reductor 50 = 490 mm.
Reductor 63 = 550 mm.


COTA Y
Segons motor. Des de 525 a 575 mm.

Porta rąpida plegable DOLMEN model PD-100, dissenyada per a śs general en buits interiors o exteriors, de grans dimensions, que suporta forts corrents d'aire i sobre pressió, per la seva estanqueļtat interromp aquests corrents d'aire, impedint l'intercanvi de temperatura interior-exterior, proporcionant un considerable estalvi energčtic; aixķ com l'accés de tot tipus d'insectes i pols.

Per la seva rapidesa en obertura i tancament, oferix una gran fluļdesa de trąnsit de persones, vehicles, mercaderies, etc.. aportant l'elevat rendiment i seguretat que se li exigeix a una porta d'aquestes caracterķstiques.

CARACTERĶSTIQUES TČCNIQUES


 • Estructura autoportant en xapa d'acer de 2 mm. esmaltat en poliuretą, color a triar.

 • Velocitat d'obertura i tancament: variable segons model, aplicació i dimensions de la porta, mąxim 1 m/seg.

 • Guies laterals proveļdes de raspalls d'obturació per a aļllament tčrmic i acśstic.

CARACTERĶSTIQUES GENERALS


 • Accionament mitjanēant motor-reductor asincrņnic trifąsic autofrenant, el fre actua per absčncia d'alimentació elčctrica, el frenat es produeix sense corriment axial de l'eix i resulta igualment efectiu en ambdós sentits de rotació del motor.

 • Potčncia: 0,5 a 2 CV, segons dimensions de la porta.

 • Compleix amb la normativa de protecció IP-54.

 • Quadre de maniobres de governabilitat, que es realitza mitjanēant targeta electrņnica de circuit imprčs per a la lņgica de funcionament.

 • Temporitzador ajustable entre 0-60 seg. segons temps que es desitgi mantenir la porta oberta en cada maniobra.

 • Clau de seguretat per a obertura manual.

DISPOSITIUS DE SEGURETAT


 • Fotocčl.lula de seguretat, instal·lada en les guies laterals de la porta, que impedeix el tancament de la porta si detecta un obstacle invertint el sentit del tancament.

 • Sensor electrņnic de seguretat, que en el supņsit de trobar-se un obstacle en el recorregut del panell al tancar-se la porta i no ser detectat per la cčl·lula de seguretat, detecta aquest obstacle, invertint el sentit del motor, originant que la porta s'obri automąticament oferint una gran seguretat tant a persones com a vehicles.

PANELL FLEXIBLE


 • Estą format per lona de teixit de poliéster lacada en PVC ignķfug, resistčncia M2, resistčncia al fred -30ŗC, resistčncia a la calor +70 ŗC, resistčncia al trencament 300/260 DAN/5 cms. i al estrip Ur/Tr: 40/30 Kg. (+-10%), incorrompible, resistent a fongs i als raigs UV.

 • Finestres opcionals, segons ubicació de la porta.

 • Amplia gama de colors.

SISTEMES D'OBERTURA


 • Espira inductiva - Detector magnčtic - Pulsadors - Radar - Fotocčl.lula - Receptor + emissor - Tirador de sostre

Detector amb espira

Fotocčl.lula

Pulsador

Receptor + emissor

Radar

Tirador de sostre

GALERIA DE FOTOS

Porta rąpida plegable DOLMEN PD-100 (1)
Porta rąpida plegable DOLMEN PD-100 (2)
Porta rąpida plegable DOLMEN PD-100 (3)
Porta rąpida plegable DOLMEN PD-100 (4)
Porta rąpida plegable DOLMEN PD-100 (5)
Porta rąpida plegable DOLMEN PD-100 (6)
Porta rąpida plegable DOLMEN PD-100 (7)
Porta rąpida plegable DOLMEN PD-100 (8)
Porta rąpida plegable DOLMEN PD-100 (9)
Porta rąpida plegable DOLMEN PD-100 (10)

DOLMEN INDUSTRIAL, S.L. - C/. Miquel Guansé, s/n
Apartado de correos 50 - 08800 Vilanova i la Geltrś - Barcelona
Tlf. 938 937 912 - Fax. 938 937 390 - dolmen@dolmenindustrial.es